0:00/???
  1. Lullaby

From the recording Do It With All Your Heart

Your price

Lullaby

Track download

Please choose a price: C$ CAD (C$0.99 or more)

Please pay at least C$0.99

Out of stock

Lyrics

Bao Bao Shui; Hao Hao Shui; Qi Qing Wen Shu Lai An Wei

Bao Bao Shui; Hao Hao Shui; Wen Shu Pu Sa Lai An Wei

Ni Kan Hai Shang Yue Guang Mei

Ni Kan Qing Feng Qing Chui

Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhih

Wen Shu Pu Sa Zhou Yin Mei


Bao Bao Shui; Hao Hao Shui; Qi Qing Guan Yin Lai An Wei

Bao Bao Shui; Hao Hao Shui; Guan Yin Pu Sa Lai An Wei

Ni Kan Hai Shang Yue Guang Mei

Ni Kan Qing Feng Qing Chui

Om Mani Padme Hum

Guan Yin Pu Sa Zhou Yin Mei